Reglament

REGLAMENT UMSDT – TMSDT – MMSDT 2016

Ultra Mallorca Serra de Tramuntana (UMSDT) 105km.

Inici el 22 d´Abril de 2016 a les 24:00 (0:00 del 23 d´Abril) en la localidtat d´Andratx.

Trail Mallorca Serra de Tramuntana (TMSDT) 60km.

Inici el 23 d´Abril de 2016 a les 10:00 en la localitat de Valldemossa.

Marathon Mallorca Serra de Tramuntana (MMSDT)44km.

Inici el 23 d´Abril de 2016 a les 8:00 en la localitat de Sóller.

Aquestes proves neixen amb la finalitat de fomentar l’esport d’ultra-resistència i donar a conèixer el magnífic paisatge i la naturalesa de la Serra de Tramuntana de Mallorca, patrimoni de la humanitat. Organitzades per Trails Mallorca Serra de Tramuntana S.L.

1.- Comportament esportiu i sostenibilitat
El UMSDT se celebra amb respecte absolut cap al medi ambient. Serà motiu de desqualificació: tirar desaprofitaments, fer soroll excessiu en zones sensibles (especialment durant la nit i en els passos pels pobles) i fer dreceres grans o petits (ja que comporten risc de destrucció de vegetació, erosió del sòl o generen desperfectes en camins o murs). Les barreres de bestiar han de deixar-se com s’han trobat, obertes o tancades. També serà motiu de desqualificació les faltes de respecte cap al públic, resta de participants o l’Organització.
La circulació en els passos per carretera pot estar oberta al tràfic i els participants hauran de respectar les normes vials en les carreteres d’ús públic i poblacions. Serà obligat circular per l’esquerra i si és de nit portar el frontal i llum posterior vermell activat.
Els participants seran responsables dels danys ocasionats en població o muntanya.

2.- Inscripcions, requisits i obligacione dels participants

2.1.-Requisits
1. Ser major d´edat.
2. Conèixer i acceptar les condicions del present reglament.
3. Realitzar correctament tots els passos de preinscripció i inscripció.
4. Disposar de l’experiència, coneixement, material i capacitat física necessària per afrontar una carrera d’ultra-resistència en muntanya.
5. Imprimir, emplenar i presentar signat al moment del lliurament de dorsal el descàrrec de responsabilitat i la declaració d’aptitud física que es podrà descarregar en www.ultramallorca.com. Aquest document afirma que els inscrits de UMSDT2016 TMSDT2016 i  MMSDT2016 participen de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i reunint les condicions físiques i de salut necessàries per participar les nostres proves.
6. Els participants no federats amb la FEDME estan obligats a tramitar un segur per al dia de la prova que l’organització posarà a la seva disposició amb un cost de 10€.

L’Organització es reserva el dret d’excloure de les seves proves, fins i tot abans de l’inici d’aquestes, a aquells participants la conducta dels quals sigui inadequada.

2.2.- Inscripcions
Només són admeses les inscripcions realitzades a través de www.elitechip.net
Cada participant haurà d’emplenar correctament TOTES les seves dades personals, ja que aquests seran acarats per l’organització durant la retirada de dorsals. Serà obligatori presentar DNI o passaport i portar damunt la Llicència Federativa corresponent fins a finalitzar la carrera. No es permet la participació d’un corredor que suplanti la identitat d’un altre i no és possible realitzar canvis de corredor una vegada efectuada la inscripció

2.3-. Els períodes de pagament i quotes d’inscripció s’estableix en:
Entre el 14/12/2015 i el 31/12/2015: 110,00 € /Trail: 70€ / Marathon: 50€
Entre el 01/01/2016 i el 31/1/2016: 120,00 € / Trail: 80€ / Marathon: 60€
Entre el 01/02/2016 i el 29/02/2016: 130,00 € / Trail: 90€ / Marathon: 70€
Entre el 01/03/2016 i el 20/03/2016: 140,00 € / Trail: 100€ / Martahon: 80€

Aquests preus inclouen el 21% d’IVA i la taxa mediambiental de 5€/corredor (*BOIB N.195. 29.12.2012). No inclouen el segur d’accident en muntanya.

Altres costos possibles:
Per participar és necessari estar federat amb una modalitat de segur que cobreixi les carreres de muntanya. Si no s’està federat és necessari adquirir un segur d’un dia amb un cost de 10€. Si no s’adquireix aquest segur o s’acredita amb la targeta federativa no es permet la participació del corredor.
En la plataforma d’inscripció serà possible contractar serveis addicionals i es mostraran els preus abans de finalitzar la inscripció.
INCLOU:
Obsequi de l’esdevenimentprendes

Prenda i medalla per a finishers
Avituallaments per l´ ULTRA Estellencs, Port des Canonge, Valldemossa, Sóller, Cuber, Lluc y Pollença.
Avituallaments per la TRAIL a Sóller, Cuber, Lluc y Pollença.
Avituallaments pel Marathon a Cuber, Lluc y Pollença
Aigua, begudes isotòniques i aliments energètics. (Consultar taules i característiques dels avituallaments a la web)

Premis, als primers classificats de la general Femenina i Masculina
Premis, als primers classificats residents a Mallorca. Solament en Ultra i Trail

Trofeu per categories.
Trofeu als 3 primers equips que els seus 4 millors corredors classificats sumeixen menor temps. No és necessari que aquests facin la carrera de forma conjunta. Els equips hauran de tenir el mateix nom i per entrar en aquesta categoria hauran de comunicar-ho expressament a l’organització. Solament en Ultra i Trail.
Trofeu a les categories cossos especials. Inclosos: Policies, Bombers, Guàrdia Civil i Militars. Solament en Ultra i *Trail

2.4.- L´inscripció implica la reserva de plaça.
No s’accepten canvis de noms, no està permès córrer amb el dorsal d’una altra persona i només s’acceptaran devolucions sempre que es comuniqui per escrit en els 30 dies abans del començament de la prova i seguint la política de devolucions de l’organització.
75% baixes fins al 31 de desembre
50% baixes fins al 28 de febrer
25% baixes fins al 20 de març
No s’admetran cancel·lacions a partir del 20 de març
Per sol·licitar qualsevol canvi en la modalitat triada s’estableix com a màxim abans d’un mes anterior a la prova. Després d’aquesta data no es podrà realitzar canvi algun i estarà subjecte a la disponibilitat de places.
En cap cas la cancel·lació dóna dret a qui es dóna de baixa a escollir al seu substitut.
Totes les devolucions econòmiques s’efectuaran abans de 60 dies després de la cancel·lació

No existeixen llistes d’espera per cap de les proves ja que els contingents d’inici de l’obertura d’inscripcions plantejades, contemplen ja les baixes que es puguin produir fins a l’inici de les carreres.

3.- Descàrrec de responsabilitat.
Els participants inscrits en la carrera entenen que participen voluntàriament, sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i descarreguen a l’organització dels possibles danys que es generin per realitzar una prova d´ultrafons.

4.- Drets d´imatge.
L’organització podrà utilitzar imatges, videos i so dels participants durant la prova, incloent moments previs i posteriors, des de la recollida de dorsals, lliurament de premis i trasllat dels participants.
A més els voluntaris, personal de muntatge o personal extern a la prova però que d’una forma o una altra participi en ella, acceptaran també la cessió de dites dretes d’imatge.
En compliment de la llei de protecció dels drets d’imatge: qualsevol excepció haurà de ser presentada per escrit per la persona fent esment exprés de les imatges.

5.- Verificacions tècniques. Material obligatori.
L’organització podrà realitzar verificacions tècniques del material obligatori abans, durant o en finalitzar la prova. Els participants que no portin el material obligatori, o que el present inutilitzable o defectuós, no podran realitzar o continuar la prova.

5.1.-Es obligatori portar el següent material:
1. Llum frontal (Excepte *marathon)
2. Llum vermella posterior (Excepte *marathon)
3. Manta tèrmica
4. Impermeable
5. Mòbil amb saldo i bateria.
6. Reserva d’aigua de mínim mig litre (aconsellat un litre)
7. Tassó (a fi de reduir residus, no hi haurà gots en els *avituallamientos)
8. Dorsal. El Dorsal ha de portar-se en la part davantera i sempre ser visible.
9. Xip lliurat per *cronometrameya en el lliurament de dorsal.
10. DNI i SEGUR OBLIGATORI

L’organització podrà augmentar o reduir el material obligatori per augmentar la seguretat de la prova. Es comunicarà el material obligatori definitiu 24h abans de la prova.

5.2.-Marcatge del material
Tot material d’un sol ús haurà d’anar marcat amb el nombre de dorsal. (Ha d’utilitzar-se un retolador indeleble o equivalent per escriure el nombre de dorsal sobre les barretes, gels i un altre material d’un sol ús)

5.3.-Autosuficiència
Hi haurà avituallamients però allunyats entre ells i això farà imprescindible que els participants portin provisions pròpies de menjar i aigua. Aquests avituallaments poden estar minvats en cas d’emergència així que es recomana portar una reserva d’aliments. Els corredors podran rebre ajuda externa a l’organització solament en els punts de control destinats a aquest efecte i mai fora d’ells o serà motiu de desqualificació.

6.- Material recomenat
Reserva d’aliment, motxilla o ronyonera, crema solar, esparadrap, embenatge, vaselina, diners, mocadors, calçat de muntanya, roba tècnica, maniguets, buff, gorra, imperdibles per al dorsal, rellotge o pulsómetro, tobilleras per usar en cas d´esquinços. Folro polar o equivalent depenent del ritme i condicions metereológiques.Si es porten bastons hauran d’estar plegats o tapats en les sortides d’Andratx, Valldemossa i Sóller

7.- Sortides i Arribades

El cronòmetre es possarà en marxa a l’hora establerta amb o sense la presència dels participants. Els participants que no estiguin presents al moment de la trucada a càmera de sortida no podran participar.
Comprovacions dels temps de pas podran ser motiu de desqualificació si existeix un desquadrament important que indiqui que s’ha retallat o s’ha emprat un vehicle.

8.- Motxilles i guardaroba

Existirà un servei de guardaroba que recollirà les borses de corredors en sortida i les lliurarà en arribada. Serà necessari identificar-se com a propietari de la borsa amb els mitjans que ofereixi l’organització.
L’organització no es fa responsable dels objectes deixats a l’interior de les motxilles. Es prohibeix deixar equipatge i embalums grans.

9.-Recorregut
El recorregut estarà totalment senyalitzat, amb cintes i indicacions reflectores en els trams de nit, aquest ha de ser seguit i respectat a tot moment. El recorregut definitiu no serà publicat ja que el GR221 no està homologat íntegrament i no és possible seguir tot el traçat per camins públics. L’Ultra i el Trail traspassen finques privades que concedeixen permís de pas excepcional i sense ànim de lucre per al dia de la carrera únicament. Per això es demana màxim respecte cap a tot l’entorn.

9.1.- Punts de control
Se situen en punts ja indicats. En ells es troba un comissari de l’organització. Saltar-se un o diversos Punts de Control de Pas DESQUALIFICARÀ de la competició.
Els punts de control apareixen a l’apartat recorregut de la web. Serviran per garantir la seguretat dels participants i permetran portar un ritme que garanteixi la finalització de la carrera en l’horari establert.
Els punts de control tenen una hora de tancament, entrar en el punt de control més tard de l’hora de tancament comporta la desqualificació de la competició.
També podran existir punts de control sorpresa, degudament identificats per assegurar que tots els participants segueixen la ruta prevista.

9.2.- Punts d´Avituallament
Els participants podran utilitzar els avituallaments per assortir-se de líquid. Els avituallaments són tancats, tots els embolcalls hauran de ser rebutjats als fems abans d’abandonar l’àrea d´avituallament.
Els avituallaments del UMSDT es trobaran en els punts: Estellencs-Port des Canonge-Valldemossa-Sóller-Cúber-Lluc-Pollença
Els avituallaments del TMSDT es trobaran en els punts: Sóller-Cúber-Lluc-Pollença
Els avituallaments del MMSDT es trobaran en els punts: Cúber-Lluc-Pollença

Els participants podran tenir un assistent solament en el lloc identificat per a tal efecte dins els punts de *avituallamiento i només dins d’ells. Aquesta persona serà identificada per l’organització per limitar a un assistent per cada corredor. Tot la resta serà considerat ajuda externa i podrà significar la desqualificació de la prova.
NO ES PERMET ASSISTÈNCIA EN  ES PORT DES CANONGE I CÚBER!
EL TRÀFIC I ESTACIONAMENT ESTARÀ PROHIBIT

10.- Lloc d´abandonament
L’organització no es farà responsable dels participants que abandonin la prova o quedin fos de carrera en un tall horari.
Els abandons hauran de realitzar-se en els Punts de Control contactant amb l’organització i hauran de lliurar el seu dorsal al responsable del control.
Si per causa d’accident o lesió el corredor queda immobilitzat i no pot arribar fins a un punt de control, activarà l’operatiu de rescat contactant telefònicament amb l’organització mitjançant el Telèfon Mòbil d’Emergència.

Abandonar la prova sense contactar l’organització és considerat una falta greu i implicarà la impossibilitat de prendre part en edicions posteriors de la prova.
El telèfon d’emergència en cas de trobar-se fora de cobertura serà el 112.

11.- Responsabilitat dels Directors de Carrera
Els Directors de Carrera podran retirar de la competició a un corredor, quan considerin que aquest té minvades les seves capacitats físiques o tècniques com a causa de la fatiga, no disposa del material obligat, o les seves condicions no són les apropiades per continuar en carrera.
Una decisió mèdica que determini que un corredor no està capacitat per continuar serà irrevocable.
És altament recomanable que tots els participants passin un control mèdic abans de participar en una prova d’aquestes característiques.

12.- Mitjans de progressió en competició
Únicament podrà utilitzar-se la carrera a peu com a mitjà de progressió estant prohibit qualsevol tipus d’ajuda o implemento que no siguin els propis físics i els bastons de treking. El caràcter non-stop de la competició fa que els participants estiguin prou entrenats per realitzar activitat física ininterrompuda al llarg del recorregut.

13.- Prioritat del pas
Els participants que realitzen l’Ultra tenen prioritat de pas. Els participants que realitzin el Trail o Marathon han de cedir-los el pas si són passats per un participant de l’Ultra que va a major ritme.

14.- Normes de seguretat
No portar o no col·locar-se algun element del material indicat per l’organització serà objecte de desqualificació així com per exemple:
No atendre les indicacions de comissaris i serveis d’emergència (Policia, Guàrdia Civil, Protecció Civil, etc.).
No socórrer a un participant que demandi auxili.
Demandar ajuda sense necessitar-la.
L’incompliment del reglament per part d’un participant pot implicar una penalització en temps, la desqualificació, i fins i tot, en els casos més greus li *negatividad de participació en futures edicions.

15.- Direcció de Cursa
Els DIRECTORS DE CARRERA podran suspendre, modificar, escurçar, neutralitzar o detenir la carrera, per seguretat o causes de força major alienes a la seva voluntat (climatologia, variacions del cabal hidrogràfic, etc).

15.1.- Comissaris Tècnics
Són els responsables dels Punts de Control Passo Obligats. No obeir les indicacions d’un Comissari Tècnic suposa la DESQUALIFICACIÓ. Els participants no podran reclamar o interrogar pel reglament, classificacions, itineraris, etc., als comissaris tècnics.

15.2.- Reclamacions
S’acceptaran totes les reclamacions previ pagament d’una fiança 50€. Aquesta fiança només es reemborsarà si l’organització considera que la queixa està justificada i és aprovada. Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit durant les 24 hores posteriors a la finalització de la prova. L’organització atendrà totes les reclamacions i el seu veredicte no serà reclamable. Per contactar amb l’organització podran utilitzar el següent mail: info@ultramallorca.com

15.3.- Modificacions
El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat a qualsevol moment per part de l’organització, així com qualsevol dada, norma o apartat per una optima realització de la prova.
L’última versió es trobarà a www.ultramallorca.com
Qualsevol cas no previst en el reglament serà resolt per l’Organització mitjançant els mitjans de contacte.

15.4.- Recomanacions i prohibicions expresses (material i recorregut)
En aquesta edició 2016 i com a mesura creada des de la Direcció general de Medi ambient del Govern dels Illes Balears, els corredors inscrits rebran normes específiques sobre utilització de material (pals en segons quins trams) o recomanacions en determinats punts del traçat que es deuran respectar com a normes obligatòries de la prova. S’informarà a tots els participants durant el mes de febrer d’aquests condicionants.
L’incompliment d’aquestes normes també podrà ser motiu de desqualificació per part de l’organització.

Patrocinadors Principals

PRINCIPALES1

Patrocinadors Secundaris

PATRO2

Col·laboradors Solidaris

PATRO2

Col·laboradors

logosgeneral

Registro Suscripción Newsletter

* = required field